ساعتمون خوابیده ولی هنوز پامدولش داره حرکت می‌کنه، حرکت دادن عقربه‌ها راحت‌تر از اون دسته بیل نیست؟ .