امروز سالروز درگذشت فردی است که مردم ایران بیش‌ترین درود و رحمت را به روانش نثار کرده‌اند .