نمیتونم اونایی که زیاد زندگی را جدی می‌گیرن درک کنم .