هرجایی که انرژی منفی انسان‌ها نباشه جای خوبیه https://t.co/DwjbPxxyWW .