الان بعد از چندماه اومدم پای سیستم تا کروم باز کردم هنوز فرندفیدم بودم با رومای که بودم دلم گرفت ولی زود ذوق کردم بخاطر اینجا ...چندماه من اصلا پای سیستم نیومدم