من که مدتی تنبل بودم الان هم بدتر شدم ازصبح سرم تو گوشیه ازوقتی هم بزگشتم از آزمایشگاه بالباس نشستم دارم مثلا میخام صبحانه اماده کنم وشیر که سررفت.. فکر کنم به برنجمم زیاد نمک کردم ...یک الهه ی بی جنبه وذوق زده
روز دوم اینجا چه ذوق زده بودم ‎· elahep8387
مهتاد شدین رفت ‎· آمیرزو
@aamirzo: بودم بدتر شدم ‎· elahep8387