برم سرکار ههثقق تاشب نت نمیتونم بیام لعنت به دوربین که بالاسرمونه واونی که گداشته ...میگن بازی میکنید با گوشیهاتون کارنمیکنید خخخخ اخه منکه بازی نمیکنم فقط اینجاهسم کارمم میکنم ۰
بالاخره دوربین و برداشتن راحت شدیم ‎· elahep8387