کیک به مناسبت اول شدن کاراته پسر همکارم ..تنها آروزم اینه روزی پسرش… https://t.co/CYOkIiGHwZ .
@azadehgh65:فدات ‎- elahep8387