کیک به مناسبت اول شدن کاراته پسر همکارم ..تنها آروزم اینه روزی پسرش هم کنارش باشه این جشن وباحضور خودش هم باشه بگیریم...خدا هیچ مادری رو از فرزندش دورنکنه..دیگه تو شهرخودت نباشه بدتر ..تولد یا قبولی پسرشو میاد سرکار باهم جشن بگیریم باهمه خوبی خنده هامون آخرش هم گریه ونگرانی ودوری یک مادر از بچش
۲۰۱۶۰۱۱۸_۱۴۰۸۴۰.jpg
:( ‎· MaryaM
البته دیگه الان ۹سالشه این پسرمون ...ولی خب یه عکس ۵سالگیشو اونم برای دفترچه بیمه هست که ازش نگه داشته ‎· elahep8387