مادرو دختری اماده شدن رفتن به پیش دبستانی و سرکار https://t.co/kVhsnd0zb5 .