فردا احتمالا حقوق بریزن بحساب ...هرچند هیچی نمیونه با این قسطا .
چقدر آدم ناراحت می‌شه که همه حقوق توی یه روز می‌ره ‎- سو:دی
عزیزم ‎- farahnaaz
@sooooodi واقعا سودی جان ...کاش یکروز بود توی یکساعت همه رفته ‎- elahep8387