ازاردیبهشت شدم مسول ناظر کار خانمها..واز دوماه قبل هم بصورت رسمی شدم مسول ناظر و نماینده مدیرعامل شرکت #sinceFFdied
چه خوب ‎· نازلی
@nazli1982: مرسی نازلی جان** ‎· elahep8387