ازاردیبهشت شدم مسول ناظر کار خانمها..واز دوماه قبل هم بصورت رسمی شدم مسول ناظر و نماینده مدیرعامل شرکت #sinceFFdied
چه خوب ‎- نازلی
@nazli1982: مرسی نازلی جان** ‎- elahep8387