چه خلوته اینجا
خوبین ؟ ‎· farahnaaz
@farahnaaz ممنون عزیزم ..شماخوبی بالاخره از تنهای دراومدی؟ ‎· elahep8387
مچکرم .. بعله بعله ‎· farahnaaz