چه خلوته اینجا
خوبین ؟ ‎- farahnaaz
@farahnaaz ممنون عزیزم ..شماخوبی بالاخره از تنهای دراومدی؟ ‎- elahep8387
مچکرم .. بعله بعله ‎- farahnaaz