کار دوست خوبم سبوی عزیز برای فاطمه سادات دستشون درد نکنه خیلی لطف… https://t.co/pDIWQE8mT2 .