بازهم موند شهرزاد برای فردا
من بعد از ظهر میبینم ‎- farahnaaz
مگه اومد؟ ‎- گرگان‌نت (✓)
@gorganet نه سری جدیدش نه هنوز من کلا عقبم دیر دیدم امروز قسمت ۹ رو دیدم ‎- elahep8387