بسته ی پستی ماهم رسید از طرف سبوی عزیز ...عروسک برای فاطمه سادات و یک گردنبند که جای عکس هست هم برای خودمن...ممنونم بابت هدیه خوشگلش ...
PhotoGrid_1453876890614.jpg