فاطمه سادات وسارینا خواهر دوقلوی دخترم...دیگه کلا هرجا بریم باید این خواهرشم ببریم ...از فردا برای کلاس رفتن حتی مشکل داریم که باید خواهر شوببره گناه داره تنهای خونه باشه ..حتما میخاد بگه میترسه ..کلی دلیل میاره که ببره...انتخاب اسمش هم خوب بوده #عکسهای_فاطمه_سادات
PhotoGrid_1454057302726.jpg