بعداز چندروز بالاخره دیشب یکم اعصابم آروم شد واسترسم کمتر شد