از صبح سرکارباشی و ظهر قورمه سبزی و سبزی خوردن تازه برسه چقدر هم… https://t.co/8XWGj8L9Xn .