نهار دیروز از طرف همکار #غذا_مرکز
IMG_۲۰۱۶۰۱۳۰_۱۸۳۲۲۳.jpg
دلم خواست :||||||||| ‎- farahnaaz
به روح اعتقاد دارین؟ :دی ‎- آمیرزو
@farahnaaz: الهی ...میدونی اون دوهفته پیش من دلم خواست تا دیروز نخورده بودم ..جات خالی خوب بود ‎- elahep8387
@aamirzo: نه اصلا ‎- elahep8387