فلافل با دوغ کفیر خیلی هم چسبید ..البته من فقط دوتا خوردم https://t.co/WErYflM4vh .
یه روایت میگه دوتا خوردین ‎- آمیرزو
کفیر دوغ نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ‎- Mardetanha
@aamirzo: اشتباه تایپی بود ببخشید ‎- elahep8387
@mardetanha: همون قارچ هست شنیدم که قارچ به شیر میزنن میشه دوغ دیگه ‎- elahep8387