فلافل با دوغ کفیر خیلی هم چسبید ..البته من فقط دوتا خوردم https://t.co/WErYflM4vh .
یه روایت میگه دوتا خوردین ‎· آمیرزو
کفیر دوغ نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ‎· Mardetanha
@aamirzo: اشتباه تایپی بود ببخشید ‎· elahep8387
@mardetanha: همون قارچ هست شنیدم که قارچ به شیر میزنن میشه دوغ دیگه ‎· elahep8387