عکس ازخودم..کاپیتان بلک
۲۰۱۶۰۲۰۱_۲۲۴۶۴۴.jpg
سیگار هم میکشی؟ ‎· حســـــــنے
@hssn67: نه میشه گفت میکشم نه نمیکشم ..قبلاآره ولی چندساله نه ‎· elahep8387
دلم خاست ‎· elahep8387