عکس ازخودم..کاپیتان بلک
۲۰۱۶۰۲۰۱_۲۲۴۶۴۴.jpg
سیگار هم میکشی؟ ‎- حســـــــنے
@hssn67: نه میشه گفت میکشم نه نمیکشم ..قبلاآره ولی چندساله نه ‎- elahep8387
دلم خاست ‎- elahep8387