یادش بخیر قبلنا حرف ولنتاین میشد سرکار ...یکی از همکارا میگفت ولن چی چی اینکه میگید چی هست
یه دوس دختردداشتن اینطور میگفتن کادو نخرن ...دختر بیچاره هم میگفت خوشش نمیاد شکلات میاورد براش ماهم میخوردیم ...اینم گفتم منم کادو ولنتاین نگرفتم ...شکلاتشم باشه راضیم ‎· elahep8387