اومدن میگن پریشب ۱۰گیگ دانلود شده ..بعد چندروزپیشم ۴گیگ دانلود شده ...رمز و عوض کردیم بعد دادن به مسول منم دیگه ندارم ...حالا نمیگن عصرا هم خودشون میان میرن شاید عصرا خودشون دانلود میکنن