پیگیری نکردن فقط یوزر وپسورد عوض کردن
خداروشكر:) ‎· NahL
@nahl: آره واقعا ...ولی کاش رمزشو داشتم برای یوقتای نت ضعیف میشه لازم میشد ‎· elahep8387