نقاشی دخترم برای ۱۲ بهمن که مربیشون خاسته از بچه ها یا خونواده ها یه نقاشی بکشن ...اعتماد به نفس دخترمنم که بالاست خودش باید انجام بده واینکه میگفت نقاشیم برنده میشه جایزم میگیرم خخخخ
۲۰۱۶۰۲۰۲_۰۸۵۰۳۸.jpg
به دخترم امیدوار شدم ‎- elahep8387
توی چندسالگی اینو کشیده؟ :) ‎- zYa-Bushehr
@zya ۶سالگی ‎- elahep8387
ماشاءالله :) خدا از گزند بدی ها حفظش کنه ‎- zYa-Bushehr
@zya ممنون دوست عزیز. ‎- elahep8387