چرا باید اونروزا یادم بیاد ...تعزیف وحرفش ازاون روزا برام جز گریه برام چیزی نداشت ..ازاینکه برای تلافی کردن بودم

2015-2016 Mokum.place