یکبار دوس دارم رودررو بودیم تعریف کنه برام از قبل وهمینای که امشب گفت ببینه چجور گریه میکنم وداغون میشم
:/ ‎- zYa-Bushehr
نمی بینه که رو در رو هم ‎- amineh

2015-2016 Mokum.place