اونم گذشت وقتی که فهمید بابام بیرونش کرده مرتیکه افتاد بجونم وخونوادم طلاق بگیره وقتی تموم شد گفتم زنوگی میتقل شماها باهام کردید گفتن نه و این اقاهم میگفت این ادم نیست اصلا کسی ومیخاسه گفته طلاق منو خراب کرد جوری که خونوادم طردم کردن الان ۵ساله...گفتن ازهمه چی محرومی همون بابای که همه کار برام میکرد...الانم ۹ساله دارو اعصاب مصرف میکنم مریض شدم شیمی درمانی همه دردی گرفتم بچمم اونطور ..این اقا دست برنداشته دنبال سواستفاده خودش ازمنه ولی دیگه جنازم بیفته دستشون