تنها جایزه ی که فاطمه سادات رو خوشحال میکنه کتاب رنگ آمیزی و شعر هست… https://t.co/swU7UKwoyy .