وقتی انقدر باهام راحته که حرف از زندگی و گذشتش میزنه حس خوبی دارم ..هم اینکه بیشتر از قبل دوسش دارم چون میتونست الانشو با ارامش بیشتری بخاد زندگی کنه نه با این همه استرس مشکلات من