بقول مدیرعامل میگه ایشون حاضره برای مسولیت حقوق نگیره وحتی چیزی پرداخت کنه که مسول بشه هرعلطی بخاد بکنه ..چون جنسش هیز و عوضیه ..چون کلا محیطی که خانم باشه دوست داره نطارت کنه وووو