منکه از صبح خوب بودن الان چرا اینطور شدم
پیش میاد گاهی ‎- خانوم میم
@saye:بله خب ‎- elahep8387