بالاخره تموم شد از صبح از بس گفت کمد منو کی مرتب میکنیم...دیگه یک… https://t.co/0rHu5UrMeo .