حالا کاری ندارم مسول نظافت باید بیارن نمیارن ولی خودمون که خانمیم خیلی بدجوره انقدر دورمون کثیفه روزی ۸ساعت یا ۱۲ ساعت اینجاهستیم
ژاپنیا مسول نظافت ندارن... همه مسئولن ‎· zYa-Bushehr
@zya حالا الان به همکارا ما بگو تمیزکنید میگن ما چرا بکنیم ...یکی وبیارن نظافت کنه ما وظیمون کارکردنه نه نطافت ‎· elahep8387
@elahep8387: بیفرهنگی رایجیه توی مملکت ما... ما البته خودمون توی محل کار مدل ژاپن عمل میکنیم:دی ‎· zYa-Bushehr