یکی ازهمکارا گفتن من تمیز نمیکنم حاضرم از حقوقم ۵۰تومن هرماه کسر بشه ولی کاری نکنم..فکر کرد الان میگن باشه تو نکن ولی خیلی جدی ریسمون گفت شما بنویس و امضا واثرانگشت بزن از ماه دیگه نگی چرا حقوقم کسر شده