کسلم بهم ریختم فقط دارم به فاطمه گیر میدم چرا موهات بازه چرا تل نزدی چرا لباست اینطوره چرا وسایلت بهم ریخته
اوخی اون طفلکو چی کار داری. براش یه فیلم بذار یه کم برو بخواب خودت. ‎- MaryaM
@mimbs: وای از طهر همین کارو کردم ولی مباد میگه مامان حوصلم سر رفته بیدار باش ..گناهی نداره ولی خیلی کسلم اونم ازتنهایشه میاد سراغ من ...هواهم سرده جای هم نمیشه بریم ‎- elahep8387