اخر برج شد و کم اوردم باز ...
خوب موقعیه که الان ... ما از دهم به بعد به این حال میفتیم :دی ‎· خانوم میم
@saye: البته همون روز که حقوق میدن همه حقوقم میرم مثلا صدتا دویسشو نگه دارم اونم برای کرایه تاکسی و خرجی پیش بیاد ‎· elahep8387