عیدی امسال رو هم برم چندتا امپولا فاطمه رو بخرم تا سه چهارماهی راحتم