خرج دارو درمان ودکترمن ودخترم بیشتر هست تا خرج خوراک و لباسوتفریح
ان شاءالله شفای عاجل و صحت دائم که نخواید خرج بیماری کنید و خرج شادی و خیرتون بشه:) ‎· zYa-Bushehr
@zya: ممنون انشالله ‎· elahep8387