همکار زنگ زده که مرکر تمیز کردی میگم اره تمیز شد گفت من نوشتم از حقوقم ۵۰تومن کسر بشه هرماه ولی نظافت نکنم مثل خانما برم وبیام وکارمو بکنم وبرم ...گفتم خوبه اتفاقا خوب کاری کردی ...پیش خودم گفتم منم داشتم پول توجیبی از بابام جدا میگرفتم وهرروز با اژانس میرفتم ومیومدم بله خب برام مهم نبود ۵۰تومن کم بشه و میگفتم انگار آژانس دادم یا هررور پفک و شکلات وتنقلات فست فود میگیرم میخورم نه اینکه سرما وگرما پیاده میام یکساعت ونیم تا سرکار یا نصف راه میام که یک مسیر کرایه تاکسی بدم
خاستم بگم خانمی به اینه خب بکن ....ماهی یکبار نظافتم بکنیم یه جارو دستمال اونم میز وسایل خودمون بالاخره ۸تا ۱۲ساعت اونجایم مگه خونه کار نمیکنیم ‎- elahep8387
ما اگه کسی تمیز نکنه اونقدری که وظیفشه، جریمه میشه و جریمه هم میرسه به کسی که انجام بده کار اونو:دی سیستم خوبیه:دی ‎- zYa-Bushehr
@zya: اخه همه مبکنن جز یکنفر اونم گفتن نمیشه نکنه که خودش گفت کسر کنن ازم بقیه هم براشون شیفت گذاشتم ۶ روز یکبار تمیزکنیم با اینکه دوروزه همه جا رو ریخته بودم بهم تمیز کردم اساسی وتمیز فردا تحویل میدم ..بازهم ۶روز بشه خودمو نوشتم اولین نفر که حرف نباشه تاببینم چی میشه ...وقتی مسول باشی بیشتر کارا باخودته از چشم اون میبینن ‎- elahep8387
@elahep8387: ها از اون نظر... خدا شفا بده پس بنده خدا رو ‎- zYa-Bushehr