فاطمه چه زود خابیده
خوبه كه :) ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: من سرکار بودم اومدم مربیش گفت ساعت ۹ خابیده فردا الان از ۵و۶ صبح بیدارمیشه و میگه چرا صبح نیست چرا تو میخابی ب ‎- elahep8387
اها پ تو صبح بيچاره شدى ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: رسما بله...جالبه ساعت ۱۰صبح هم میخابه ولی دیگه من وقت خابیدن ندارم باید بکارام برسم که بریم سرکار ‎- elahep8387