دیروز حقوق دادن الان میبینم ۱۰۰تومن بیشتر موجودی ندارم