یکی ازدوستام میگفت برنامه ی هست که گوشی طرفمو بتونم چک کنم وبرنامه رو خریدم و حتی روی گوشی خودشم نمیخاد نصب کنم....بعدکه ریخته وباهاش کار کرده دیده فقط شماره خودشو براش چک کرده وایمیل اومده چقدر تماس وپیام داشتی برای واتساپ وایناهم باید گوشیشو روت میکرده
یکی نیست بگه خب مجبوری چه کاریه اخه ‎· elahep8387
این آدما بیمارن ‎· Myri∂m