بعداز سه سال مهدوپیش دبستانی رفتن فاطمه ...الان مدتیه خیلی علاقه مند شده از صبح که بیدارمیشه لباساشو عوض میکنه همچنان آماده رفتن هست تا ساعت یک بشه که بریم..دیگه از گریه ونرقتن وبهانه هم خبری نیست خداروشکر