یادمه بچه بودیم مامان مون دعوامون میکرد میرفتیم یجا میشستیم جواب هم نمیدادیم...اما امروز نکنه بخای به بچه ها حرفی بزنی میگه هیچی نگو حرفی نزن میخای بگی چکار کن چکار نکن ..میخای بگی اشتباه کردی ...منکه بهت نمیزنم ولی تو زود عصبی میشی و میخای بهم بزنی ...کلا اخرش باید بگی ببخشید اشتباه من بود شما ببخش والا