انقدر این دختر لحمق میدونه من خودم از مشکل وبیماری درعذابم بعد میشینه خیلی راحت جلوی من میگه برای همکار دیگه میگه عزیزشون جلوش تیکه تیکه بشه بعد برای منم به همون گفته که من دعاونفرینم زود میگیره همینه دخترش مریض داره جلوش پرپر میزنه ...آخه چکار باتو کردیم جز اینکه هربار حاستن اخراجت کنن من احمق جات تعهد دادم.آحرشم اینطور