وقتی خودت حتی تاریخ وروز تولدتم یادت میره از اطرافیان وعزیزانتم… https://t.co/yhsxqsA8Co .