بعد از یکسال پیاده روی وزن ۸۰ به وزن دلخواه رسیدن
۲۰۱۶۰۵۲۶_۱۴۴۸۵۲.jpg
باریکلا! ‎· @idA