سری قبل که کارشناسم کار بلد نبود و هیچی شد بریم ببینیم امروز چی میشه البته برای قم نیست و ازتهران میاد باهاش هماهنگ‌کردم